Kinesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Posso trabalhar em [país]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Preciso de uma autorização de trabalho?
请问我需要工作许可证吗?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual é o salário mínimo nacional?
全国最低工资是多少?
Fråga om minimilönen i landet
Sou ___________________ .
我是___________________ 。
Ange din arbetssituation
empregado(a)
雇佣
Typ av anställningsförhållande
desempregado(a)
待业
Typ av anställningsförhållande
empreendedor(a)
企业家
Typ av anställningsförhållande
autônomo(a)
自雇者
Typ av anställningsförhållande
estagiário(a)
实习生
Typ av anställningsförhållande
voluntário(a)
志愿者
Typ av anställningsförhållande
consultor(a)
顾问
Typ av anställningsförhållande
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
我想要以自由职业者身份登记。
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
你提供哪种类型的工作合同?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Eu tenho um contrato de ______________.
我有一个______________合同。
Ange vilken typ av kontrakt du har
tempo integral
全职
Typ av kontrakt
meio período
兼职
Typ av kontrakt
a termo
定期合同
Typ av kontrakt
permanente
永久合同
Typ av kontrakt
sazonal
季节性合同
Typ av kontrakt
Quando recebo meu pagamento?
我什么时候能拿到我的工资?
Fråga när du får lön
Gostaria de pedir _________.
我想要_________。
Fråga om ledighet
licença maternidade
产假
Typ av ledighet
licença paternidade
陪产假
Typ av ledighet
auxílio-doença
病假
Typ av ledighet
dias de folga
请假
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
我想要了解纳税的相关信息。
Fråga om beskattning
Gostaria de relatar meus ganhos.
我想要申报我的收入。
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
谁会告诉我______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
qual é o valor da restituição
我的税收返还是多少
Deklarationsalternativ
se há contribuições pendentes
我是否要交更多税
Skatteåterbäringsalternativ