Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Fråga om minimilönen i landet
Jestem ___________________ .
Tôi __________.
Ange din arbetssituation
zatrudniony/a
có việc làm
Typ av anställningsförhållande
bezrobotny/a
Không có việc làm
Typ av anställningsförhållande
przedsiębiorcą
doanh nhân
Typ av anställningsförhållande
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
tự làm chủ
Typ av anställningsförhållande
praktykantem/praktykantką
thực tập sinh
Typ av anställningsförhållande
wolontariuszem/wolontariuszką
tình nguyện viên
Typ av anställningsförhållande
doradcą
tư vấn viên
Typ av anställningsförhållande
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Mam umowę ___________.
Tôi có hợp đồng _________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
o pracę na pełny etat
toàn thời gian
Typ av kontrakt
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
bán thời gian
Typ av kontrakt
(o pracę) na czas określony
hạn định
Typ av kontrakt
(o pracę) na czas nieokreślony
lâu dài
Typ av kontrakt
o pracę sezonową
thời vụ
Typ av kontrakt
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Fråga när du får lön
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Fråga om ledighet
urlop macierzyński
nghỉ sinh đẻ
Typ av ledighet
urlop ojcowski
nghỉ làm cha
Typ av ledighet
chorobowe
nghỉ ốm
Typ av ledighet
kilka dni urlopu
ngày nghỉ
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Fråga om beskattning
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Kto poinformuje mnie ______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
ile wynosi mój zwrot podatku
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Deklarationsalternativ
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
tôi có nợ tiền thuế hay không
Skatteåterbäringsalternativ