Tjeckiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Potřebuji pracovní povolení?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Jaká je národní minimální mzda?
Fråga om minimilönen i landet
Jestem ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Ange din arbetssituation
zatrudniony/a
zaměstnaný
Typ av anställningsförhållande
bezrobotny/a
nezaměstnaný
Typ av anställningsförhållande
przedsiębiorcą
podnikatel
Typ av anställningsförhållande
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
osoba samostatně výdělečně činná
Typ av anställningsförhållande
praktykantem/praktykantką
stážista
Typ av anställningsförhållande
wolontariuszem/wolontariuszką
dobrovolník
Typ av anställningsförhållande
doradcą
poradce
Typ av anställningsförhållande
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Mam umowę ___________.
Mám ______________ smlouvu.
Ange vilken typ av kontrakt du har
o pracę na pełny etat
na plný úvazek
Typ av kontrakt
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
na poloviční úvazek
Typ av kontrakt
(o pracę) na czas określony
na dobu určitou
Typ av kontrakt
(o pracę) na czas nieokreślony
trvalá pozice
Typ av kontrakt
o pracę sezonową
sezonní práce
Typ av kontrakt
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Kde budu dostávat výplatu?
Fråga när du får lön
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Fråga om ledighet
urlop macierzyński
mateřská dovolená
Typ av ledighet
urlop ojcowski
otcovská dovolená
Typ av ledighet
chorobowe
nemocenská
Typ av ledighet
kilka dni urlopu
volný den
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Fråga om beskattning
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Kto poinformuje mnie ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
ile wynosi mój zwrot podatku
výše kolik dostanu zpátky
Deklarationsalternativ
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
jestliže musím zaplatit více daní
Skatteåterbäringsalternativ