Portugisiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Posso trabalhar em [país]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Qual é o salário mínimo nacional?
Fråga om minimilönen i landet
Jestem ___________________ .
Sou ___________________ .
Ange din arbetssituation
zatrudniony/a
empregado(a)
Typ av anställningsförhållande
bezrobotny/a
desempregado(a)
Typ av anställningsförhållande
przedsiębiorcą
empreendedor(a)
Typ av anställningsförhållande
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
autônomo(a)
Typ av anställningsförhållande
praktykantem/praktykantką
estagiário(a)
Typ av anställningsförhållande
wolontariuszem/wolontariuszką
voluntário(a)
Typ av anställningsförhållande
doradcą
consultor(a)
Typ av anställningsförhållande
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Mam umowę ___________.
Eu tenho um contrato de ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
o pracę na pełny etat
tempo integral
Typ av kontrakt
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
meio período
Typ av kontrakt
(o pracę) na czas określony
a termo
Typ av kontrakt
(o pracę) na czas nieokreślony
permanente
Typ av kontrakt
o pracę sezonową
sazonal
Typ av kontrakt
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Quando recebo meu pagamento?
Fråga när du får lön
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Gostaria de pedir _________.
Fråga om ledighet
urlop macierzyński
licença maternidade
Typ av ledighet
urlop ojcowski
licença paternidade
Typ av ledighet
chorobowe
auxílio-doença
Typ av ledighet
kilka dni urlopu
dias de folga
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Fråga om beskattning
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Kto poinformuje mnie ______________?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
ile wynosi mój zwrot podatku
qual é o valor da restituição
Deklarationsalternativ
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
se há contribuições pendentes
Skatteåterbäringsalternativ