Tyska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
Ich bin _________________.
Ange din arbetssituation
雇佣
im Beruf
Typ av anställningsförhållande
待业
arbeitslos
Typ av anställningsförhållande
企业家
Unternehmer
Typ av anställningsförhållande
自雇者
freischaffend
Typ av anställningsförhållande
实习生
Praktikant
Typ av anställningsförhållande
志愿者
Ehrenamtlicher
Typ av anställningsförhållande
顾问
Berater
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
Vollzeit-
Typ av kontrakt
兼职
Teilzeit-
Typ av kontrakt
定期合同
befristeten
Typ av kontrakt
永久合同
unbefristeten
Typ av kontrakt
季节性合同
saisonal befristeten
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Fråga när du får lön
我想要_________。
Ich würde gern____________ beantragen.
Fråga om ledighet
产假
Mutterschaftszeit
Typ av ledighet
陪产假
Vaterschaftsurlaub
Typ av ledighet
病假
Krankenzeit
Typ av ledighet
请假
Urlaubstage
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
Wer informiert mich über____________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
die Höhe der Rückzahlung
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
eventuell fällige Nachzahlungen
Skatteåterbäringsalternativ