Turkiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
Asgari ücret ne kadar?
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
Ben ___________________.
Ange din arbetssituation
雇佣
çalışıyorum
Typ av anställningsförhållande
待业
işsizim
Typ av anställningsförhållande
企业家
girişimciyim
Typ av anställningsförhållande
自雇者
serbest meslek sahibiyim
Typ av anställningsförhållande
实习生
stajyerim
Typ av anställningsförhållande
志愿者
gönüllüyüm
Typ av anställningsförhållande
顾问
danışmanım
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
Sözleşmem ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
tam zamanlı
Typ av kontrakt
兼职
yarı zamanlı
Typ av kontrakt
定期合同
süreli sözleşme
Typ av kontrakt
永久合同
kalıcı
Typ av kontrakt
季节性合同
mevsimlik
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Fråga när du får lön
我想要_________。
_________ için başvurmak istiyorum.
Fråga om ledighet
产假
annelik izni
Typ av ledighet
陪产假
babalık izni
Typ av ledighet
病假
hastalık izni
Typ av ledighet
请假
günlük izin
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
geri ödeme miktarı
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Skatteåterbäringsalternativ