Tjeckiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
Potřebuji pracovní povolení?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
Jaká je národní minimální mzda?
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
Já jsem ___________________ .
Ange din arbetssituation
雇佣
zaměstnaný
Typ av anställningsförhållande
待业
nezaměstnaný
Typ av anställningsförhållande
企业家
podnikatel
Typ av anställningsförhållande
自雇者
osoba samostatně výdělečně činná
Typ av anställningsförhållande
实习生
stážista
Typ av anställningsförhållande
志愿者
dobrovolník
Typ av anställningsförhållande
顾问
poradce
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
Mám ______________ smlouvu.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
na plný úvazek
Typ av kontrakt
兼职
na poloviční úvazek
Typ av kontrakt
定期合同
na dobu určitou
Typ av kontrakt
永久合同
trvalá pozice
Typ av kontrakt
季节性合同
sezonní práce
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
Kde budu dostávat výplatu?
Fråga när du får lön
我想要_________。
Rád/a bych žádal/a o _________.
Fråga om ledighet
产假
mateřská dovolená
Typ av ledighet
陪产假
otcovská dovolená
Typ av ledighet
病假
nemocenská
Typ av ledighet
请假
volný den
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
výše kolik dostanu zpátky
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
jestliže musím zaplatit více daní
Skatteåterbäringsalternativ