Thailändska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
ฉันเป็น ___________________
Ange din arbetssituation
雇佣
ผู้มีงานทำ
Typ av anställningsförhållande
待业
ผู้ว่างงาน
Typ av anställningsförhållande
企业家
ผู้ประกอบการ
Typ av anställningsförhållande
自雇者
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Typ av anställningsförhållande
实习生
เด็กฝึกงาน
Typ av anställningsförhållande
志愿者
อาสาสมัคร
Typ av anställningsförhållande
顾问
ที่ปรึกษา
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
เต็มเวลา
Typ av kontrakt
兼职
นอกเวลา
Typ av kontrakt
定期合同
มีกำหนดเวลา
Typ av kontrakt
永久合同
พนักงานประจำ
Typ av kontrakt
季节性合同
ตามช่วงเวลา
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Fråga när du får lön
我想要_________。
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Fråga om ledighet
产假
การลาคลอด
Typ av ledighet
陪产假
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Typ av ledighet
病假
การลาป่วย
Typ av ledighet
请假
การหยุดงานเอง
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Skatteåterbäringsalternativ