Svenska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
Vad är minimilönen?
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
Jag är ______________.
Ange din arbetssituation
雇佣
anställd
Typ av anställningsförhållande
待业
arbetslös
Typ av anställningsförhållande
企业家
entreprenör
Typ av anställningsförhållande
自雇者
egenföretagare
Typ av anställningsförhållande
实习生
praktikant
Typ av anställningsförhållande
志愿者
voluntärarbetare
Typ av anställningsförhållande
顾问
konsultant
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
Jag vill registrera mig som frilansare.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
Jag har ett _________ kontrakt.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
fulltid
Typ av kontrakt
兼职
deltid
Typ av kontrakt
定期合同
visstids
Typ av kontrakt
永久合同
permanent anställd
Typ av kontrakt
季节性合同
säsongsanställd
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
När får jag lön?
Fråga när du får lön
我想要_________。
Jag skulle vilja ha ____.
Fråga om ledighet
产假
mammaledigt
Typ av ledighet
陪产假
pappaledigt
Typ av ledighet
病假
sjuklön
Typ av ledighet
请假
semester
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
Jag vill rapportera min inkomst.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
Vem informerar mig om _______?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
hur mycket min skatteåterbäring är
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
huruvida jag ska betala mer skatt
Skatteåterbäringsalternativ