Spanska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
¿Puedo trabajar en (país)?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
¿Necesito permiso de trabajo?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
Soy ____________________.
Ange din arbetssituation
雇佣
asalariado
Typ av anställningsförhållande
待业
desempleado
Typ av anställningsförhållande
企业家
empresario
Typ av anställningsförhållande
自雇者
autónomo
Typ av anställningsförhållande
实习生
trabajador en prácticas
Typ av anställningsförhållande
志愿者
voluntario
Typ av anställningsförhållande
顾问
asesor
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
Tengo un contrato ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
a tiempo completo
Typ av kontrakt
兼职
a tiempo parcial
Typ av kontrakt
定期合同
de duración determinada
Typ av kontrakt
永久合同
indefinido
Typ av kontrakt
季节性合同
de temporada
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
¿Cuándo se cobra?
Fråga när du får lön
我想要_________。
Me gustaría solicitar _____________.
Fråga om ledighet
产假
la baja por maternidad
Typ av ledighet
陪产假
la baja por paternidad
Typ av ledighet
病假
la baja por enfermedad
Typ av ledighet
请假
días libres
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
¿Cuánto me sale a devolver?
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
¿Cuánto me sale a pagar?
Skatteåterbäringsalternativ