Ryska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
Я могу работать в [страна]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
Мне нужно разрешение на работу?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
Какова государственная минимальная зарплата?
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
Я___________________.
Ange din arbetssituation
雇佣
имеющий работу
Typ av anställningsförhållande
待业
безработный
Typ av anställningsförhållande
企业家
предприниматель
Typ av anställningsförhållande
自雇者
частный предприниматель
Typ av anställningsförhållande
实习生
практикант
Typ av anställningsförhållande
志愿者
волонтер
Typ av anställningsförhållande
顾问
советник
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
У меня______________контракт.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
полная занятость
Typ av kontrakt
兼职
неполная занятость
Typ av kontrakt
定期合同
фиксированный
Typ av kontrakt
永久合同
долговременный
Typ av kontrakt
季节性合同
сезонный
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
Когда я получу зарплату?
Fråga när du får lön
我想要_________。
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Fråga om ledighet
产假
декретный отпуск
Typ av ledighet
陪产假
отпуск по причине отцовства
Typ av ledighet
病假
больничные выплаты
Typ av ledighet
请假
выходные дни
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
Кто сообщит мне_______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
какова сумма моего возврата
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
Долж(ен/на) ли я платить больше
Skatteåterbäringsalternativ