Portugisiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
Posso trabalhar em [país]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
Qual é o salário mínimo nacional?
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
Sou ___________________ .
Ange din arbetssituation
雇佣
empregado(a)
Typ av anställningsförhållande
待业
desempregado(a)
Typ av anställningsförhållande
企业家
empreendedor(a)
Typ av anställningsförhållande
自雇者
autônomo(a)
Typ av anställningsförhållande
实习生
estagiário(a)
Typ av anställningsförhållande
志愿者
voluntário(a)
Typ av anställningsförhållande
顾问
consultor(a)
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
Eu tenho um contrato de ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
tempo integral
Typ av kontrakt
兼职
meio período
Typ av kontrakt
定期合同
a termo
Typ av kontrakt
永久合同
permanente
Typ av kontrakt
季节性合同
sazonal
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
Quando recebo meu pagamento?
Fråga när du får lön
我想要_________。
Gostaria de pedir _________.
Fråga om ledighet
产假
licença maternidade
Typ av ledighet
陪产假
licença paternidade
Typ av ledighet
病假
auxílio-doença
Typ av ledighet
请假
dias de folga
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
Gostaria de relatar meus ganhos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
qual é o valor da restituição
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
se há contribuições pendentes
Skatteåterbäringsalternativ