Polska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
Jestem ___________________ .
Ange din arbetssituation
雇佣
zatrudniony/a
Typ av anställningsförhållande
待业
bezrobotny/a
Typ av anställningsförhållande
企业家
przedsiębiorcą
Typ av anställningsförhållande
自雇者
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Typ av anställningsförhållande
实习生
praktykantem/praktykantką
Typ av anställningsförhållande
志愿者
wolontariuszem/wolontariuszką
Typ av anställningsförhållande
顾问
doradcą
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
Mam umowę ___________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
o pracę na pełny etat
Typ av kontrakt
兼职
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Typ av kontrakt
定期合同
(o pracę) na czas określony
Typ av kontrakt
永久合同
(o pracę) na czas nieokreślony
Typ av kontrakt
季节性合同
o pracę sezonową
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Fråga när du får lön
我想要_________。
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Fråga om ledighet
产假
urlop macierzyński
Typ av ledighet
陪产假
urlop ojcowski
Typ av ledighet
病假
chorobowe
Typ av ledighet
请假
kilka dni urlopu
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
ile wynosi mój zwrot podatku
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Skatteåterbäringsalternativ