Nederländska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
Kan ik in [land] werken?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
Wat is het nationale minimumloon?
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
Ik ben ___________________ .
Ange din arbetssituation
雇佣
werkende
Typ av anställningsförhållande
待业
werkloos
Typ av anställningsförhållande
企业家
een ondernemer
Typ av anställningsförhållande
自雇者
een zelfstandige
Typ av anställningsförhållande
实习生
een stagair
Typ av anställningsförhållande
志愿者
een vrijwilliger
Typ av anställningsförhållande
顾问
een consultant
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
voltijdse
Typ av kontrakt
兼职
deeltijdse
Typ av kontrakt
定期合同
tijdelijke
Typ av kontrakt
永久合同
permanente
Typ av kontrakt
季节性合同
seizoensgebonden
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Fråga när du får lön
我想要_________。
Ik zou graag _________ aanvragen.
Fråga om ledighet
产假
moederschapsverlof
Typ av ledighet
陪产假
vaderschapsverlof
Typ av ledighet
病假
ziekteverlof
Typ av ledighet
请假
vrije dagen
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
Wie informeert mij over ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
hoeveel mijn belastingteruggave is
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
of ik meer belastingen schuldig ben
Skatteåterbäringsalternativ