Grekiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
Είμαι _________________.
Ange din arbetssituation
雇佣
μισθωτός
Typ av anställningsförhållande
待业
άνεργος
Typ av anställningsförhållande
企业家
επιχειρηματίας
Typ av anställningsförhållande
自雇者
αυτοαπασχολούμενος
Typ av anställningsförhållande
实习生
ασκούμενος σε πρακτική
Typ av anställningsförhållande
志愿者
εθελοντής
Typ av anställningsförhållande
顾问
σύμβουλος
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
πλήρους απασχόλησης
Typ av kontrakt
兼职
μερικής απασχόλησης
Typ av kontrakt
定期合同
ορισμένης διάρκειας
Typ av kontrakt
永久合同
μόνιμο
Typ av kontrakt
季节性合同
εποχιακός
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Fråga när du får lön
我想要_________。
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Fråga om ledighet
产假
άδεια μητρότητας
Typ av ledighet
陪产假
άδεια πατρότητας
Typ av ledighet
病假
επίδομα ασθενείας
Typ av ledighet
请假
μέρες άδεια
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Skatteåterbäringsalternativ