Franska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
Je suis ___________.
Ange din arbetssituation
雇佣
employé(e)
Typ av anställningsförhållande
待业
au chômage
Typ av anställningsförhållande
企业家
entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
自雇者
travailleur indépendant
Typ av anställningsförhållande
实习生
stagiaire
Typ av anställningsförhållande
志愿者
bénévole
Typ av anställningsförhållande
顾问
consultant(e)
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
J'ai un contrat ___________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
à temps plein
Typ av kontrakt
兼职
à temps partiel
Typ av kontrakt
定期合同
en C.D.D.
Typ av kontrakt
永久合同
en C.D.I.
Typ av kontrakt
季节性合同
saisonnier
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Fråga när du får lön
我想要_________。
Je voudrais _________.
Fråga om ledighet
产假
un congé maternité
Typ av ledighet
陪产假
un congé paternité
Typ av ledighet
病假
un congé maladie
Typ av ledighet
请假
des congés
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
Je voudrais déclarer mes revenus.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
du montant qui me sera remboursé
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
si je dois payer davantage d'impôts
Skatteåterbäringsalternativ