Finska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
Tarvitsenko työluvan?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
Mikä on maan minimipalkka?
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
Minä olen ____________.
Ange din arbetssituation
雇佣
työllistynyt
Typ av anställningsförhållande
待业
työtön
Typ av anställningsförhållande
企业家
yrittäjä
Typ av anställningsförhållande
自雇者
itsenäinen ammatinharjoittaja
Typ av anställningsförhållande
实习生
työharjoittelija
Typ av anställningsförhållande
志愿者
vapaaehtoistyöntekijä
Typ av anställningsförhållande
顾问
konsultti
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
Minulla on ________ sopimus.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
kokopäiväinen
Typ av kontrakt
兼职
osa-aikaiseen ohjelmaan
Typ av kontrakt
定期合同
määräaikainen
Typ av kontrakt
永久合同
vakituinen
Typ av kontrakt
季节性合同
kausiluonteinen
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
Koska minä saan palkkani?
Fråga när du får lön
我想要_________。
Haluaisin saada _______.
Fråga om ledighet
产假
äitiyslomaa
Typ av ledighet
陪产假
isyyslomaa
Typ av ledighet
病假
sairaslomaa
Typ av ledighet
请假
lomaa
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Skatteåterbäringsalternativ