Esperanto | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
Mi estas ________________.
Ange din arbetssituation
雇佣
dungata
Typ av anställningsförhållande
待业
senlabora
Typ av anställningsförhållande
企业家
entreprenisto
Typ av anställningsförhållande
自雇者
memdungito
Typ av anställningsförhållande
实习生
internulo
Typ av anställningsförhållande
志愿者
volontulo
Typ av anställningsförhållande
顾问
konsilisto
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
Mi havas____________ kontrakton.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
plentempan
Typ av kontrakt
兼职
parttempan
Typ av kontrakt
定期合同
limigitan
Typ av kontrakt
永久合同
permanentan
Typ av kontrakt
季节性合同
sezonan
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Fråga när du får lön
我想要_________。
Mi ŝatus peti _________.
Fråga om ledighet
产假
akuŝferion
Typ av ledighet
陪产假
akuŝferion (por patro)
Typ av ledighet
病假
malsanan salajron
Typ av ledighet
请假
feritagojn
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
Kiu diros min ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
kiom mia repago estas
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
se mi ŝuldas pli imposton
Skatteåterbäringsalternativ