Engelska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
Am I eligible to work in [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Do I need a social security number before I start working?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
Do I need a work permit?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
What is the national minimum wage?
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
I am ___________________ .
Ange din arbetssituation
雇佣
employed
Typ av anställningsförhållande
待业
unemployed
Typ av anställningsförhållande
企业家
an entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
自雇者
self-employed
Typ av anställningsförhållande
实习生
an intern
Typ av anställningsförhållande
志愿者
a volunteer
Typ av anställningsförhållande
顾问
a consultant
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
I would like to register as a freelance professional.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
What type of employment contract do you have?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
I have a ______________ contract.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
full-time
Typ av kontrakt
兼职
part-time
Typ av kontrakt
定期合同
fixed-term
Typ av kontrakt
永久合同
permanent
Typ av kontrakt
季节性合同
seasonal
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
When do I get my paycheck?
Fråga när du får lön
我想要_________。
I would like to ask for _________.
Fråga om ledighet
产假
maternity leave
Typ av ledighet
陪产假
paternity leave
Typ av ledighet
病假
sick leave
Typ av ledighet
请假
days off
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
I would like to have some information on taxation.
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
I would like to report my earnings.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
When is the deadline to send my tax return?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
Who will let me know ______________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
how much my refund is
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
if I owe more tax
Skatteåterbäringsalternativ