Danska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
Må jeg arbejde i [land]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
Hvad er landets mindsteløn?
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
Jeg er ___________________ .
Ange din arbetssituation
雇佣
ansat
Typ av anställningsförhållande
待业
arbejdsløs
Typ av anställningsförhållande
企业家
iværksætter
Typ av anställningsförhållande
自雇者
selvstændig
Typ av anställningsförhållande
实习生
praktikant
Typ av anställningsförhållande
志愿者
frivillig
Typ av anställningsförhållande
顾问
konsulent
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
Jeg har en ______________ kontrakt.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
fuldtids-
Typ av kontrakt
兼职
deltids-
Typ av kontrakt
定期合同
tidsbegrænset
Typ av kontrakt
永久合同
tidsubegrænset
Typ av kontrakt
季节性合同
sæsonbegrænset
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
Hvornår får jeg løn?
Fråga när du får lön
我想要_________。
Jeg vil gerne bede om _________.
Fråga om ledighet
产假
barsel
Typ av ledighet
陪产假
fædreorlov
Typ av ledighet
病假
sygeorlov
Typ av ledighet
请假
feriedage
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
at jeg skylder mere i skat
Skatteåterbäringsalternativ