Tjeckiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Potřebuji pracovní povolení?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual è il salario minimo?
Jaká je národní minimální mzda?
Fråga om minimilönen i landet
Sono ____________.
Já jsem ___________________ .
Ange din arbetssituation
impiegato/a
zaměstnaný
Typ av anställningsförhållande
disoccupato/a
nezaměstnaný
Typ av anställningsförhållande
un imprenditore/un'imprenditrice
podnikatel
Typ av anställningsförhållande
un lavoratore autonomo
osoba samostatně výdělečně činná
Typ av anställningsförhållande
uno/a stagista
stážista
Typ av anställningsförhållande
un/una volontario/a
dobrovolník
Typ av anställningsförhållande
un/a consulente
poradce
Typ av anställningsförhållande
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ho un contratto _________.
Mám ______________ smlouvu.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tempo pieno
na plný úvazek
Typ av kontrakt
part-time
na poloviční úvazek
Typ av kontrakt
a tempo determinato
na dobu určitou
Typ av kontrakt
a tempo indeterminato
trvalá pozice
Typ av kontrakt
stagionale
sezonní práce
Typ av kontrakt
Quando viene versato lo stipendio?
Kde budu dostávat výplatu?
Fråga när du får lön
Vorrei chiedere ___________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Fråga om ledighet
il congedo di maternità
mateřská dovolená
Typ av ledighet
il congedo di paternità
otcovská dovolená
Typ av ledighet
il congedo per malattia
nemocenská
Typ av ledighet
dei giorni liberi
volný den
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Fråga om beskattning
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
quanto mi verrà rimborsato
výše kolik dostanu zpátky
Deklarationsalternativ
se devo pagare più tasse
jestliže musím zaplatit více daní
Skatteåterbäringsalternativ