Svenska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual è il salario minimo?
Vad är minimilönen?
Fråga om minimilönen i landet
Sono ____________.
Jag är ______________.
Ange din arbetssituation
impiegato/a
anställd
Typ av anställningsförhållande
disoccupato/a
arbetslös
Typ av anställningsförhållande
un imprenditore/un'imprenditrice
entreprenör
Typ av anställningsförhållande
un lavoratore autonomo
egenföretagare
Typ av anställningsförhållande
uno/a stagista
praktikant
Typ av anställningsförhållande
un/una volontario/a
voluntärarbetare
Typ av anställningsförhållande
un/a consulente
konsultant
Typ av anställningsförhållande
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ho un contratto _________.
Jag har ett _________ kontrakt.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tempo pieno
fulltid
Typ av kontrakt
part-time
deltid
Typ av kontrakt
a tempo determinato
visstids
Typ av kontrakt
a tempo indeterminato
permanent anställd
Typ av kontrakt
stagionale
säsongsanställd
Typ av kontrakt
Quando viene versato lo stipendio?
När får jag lön?
Fråga när du får lön
Vorrei chiedere ___________.
Jag skulle vilja ha ____.
Fråga om ledighet
il congedo di maternità
mammaledigt
Typ av ledighet
il congedo di paternità
pappaledigt
Typ av ledighet
il congedo per malattia
sjuklön
Typ av ledighet
dei giorni liberi
semester
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Fråga om beskattning
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Jag vill rapportera min inkomst.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Chi mi farà sapere ____________ ?
Vem informerar mig om _______?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
quanto mi verrà rimborsato
hur mycket min skatteåterbäring är
Deklarationsalternativ
se devo pagare più tasse
huruvida jag ska betala mer skatt
Skatteåterbäringsalternativ