Spanska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
¿Necesito permiso de trabajo?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual è il salario minimo?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Fråga om minimilönen i landet
Sono ____________.
Soy ____________________.
Ange din arbetssituation
impiegato/a
asalariado
Typ av anställningsförhållande
disoccupato/a
desempleado
Typ av anställningsförhållande
un imprenditore/un'imprenditrice
empresario
Typ av anställningsförhållande
un lavoratore autonomo
autónomo
Typ av anställningsförhållande
uno/a stagista
trabajador en prácticas
Typ av anställningsförhållande
un/una volontario/a
voluntario
Typ av anställningsförhållande
un/a consulente
asesor
Typ av anställningsförhållande
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ho un contratto _________.
Tengo un contrato ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tempo pieno
a tiempo completo
Typ av kontrakt
part-time
a tiempo parcial
Typ av kontrakt
a tempo determinato
de duración determinada
Typ av kontrakt
a tempo indeterminato
indefinido
Typ av kontrakt
stagionale
de temporada
Typ av kontrakt
Quando viene versato lo stipendio?
¿Cuándo se cobra?
Fråga när du får lön
Vorrei chiedere ___________.
Me gustaría solicitar _____________.
Fråga om ledighet
il congedo di maternità
la baja por maternidad
Typ av ledighet
il congedo di paternità
la baja por paternidad
Typ av ledighet
il congedo per malattia
la baja por enfermedad
Typ av ledighet
dei giorni liberi
días libres
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Fråga om beskattning
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Chi mi farà sapere ____________ ?
¿Cómo me informarán de _______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
quanto mi verrà rimborsato
¿Cuánto me sale a devolver?
Deklarationsalternativ
se devo pagare più tasse
¿Cuánto me sale a pagar?
Skatteåterbäringsalternativ