Ryska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Я могу работать в [страна]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Мне нужно разрешение на работу?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual è il salario minimo?
Какова государственная минимальная зарплата?
Fråga om minimilönen i landet
Sono ____________.
Я___________________.
Ange din arbetssituation
impiegato/a
имеющий работу
Typ av anställningsförhållande
disoccupato/a
безработный
Typ av anställningsförhållande
un imprenditore/un'imprenditrice
предприниматель
Typ av anställningsförhållande
un lavoratore autonomo
частный предприниматель
Typ av anställningsförhållande
uno/a stagista
практикант
Typ av anställningsförhållande
un/una volontario/a
волонтер
Typ av anställningsförhållande
un/a consulente
советник
Typ av anställningsförhållande
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ho un contratto _________.
У меня______________контракт.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tempo pieno
полная занятость
Typ av kontrakt
part-time
неполная занятость
Typ av kontrakt
a tempo determinato
фиксированный
Typ av kontrakt
a tempo indeterminato
долговременный
Typ av kontrakt
stagionale
сезонный
Typ av kontrakt
Quando viene versato lo stipendio?
Когда я получу зарплату?
Fråga när du får lön
Vorrei chiedere ___________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Fråga om ledighet
il congedo di maternità
декретный отпуск
Typ av ledighet
il congedo di paternità
отпуск по причине отцовства
Typ av ledighet
il congedo per malattia
больничные выплаты
Typ av ledighet
dei giorni liberi
выходные дни
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Fråga om beskattning
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Chi mi farà sapere ____________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
quanto mi verrà rimborsato
какова сумма моего возврата
Deklarationsalternativ
se devo pagare più tasse
Долж(ен/на) ли я платить больше
Skatteåterbäringsalternativ