Nederländska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Kan ik in [land] werken?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual è il salario minimo?
Wat is het nationale minimumloon?
Fråga om minimilönen i landet
Sono ____________.
Ik ben ___________________ .
Ange din arbetssituation
impiegato/a
werkende
Typ av anställningsförhållande
disoccupato/a
werkloos
Typ av anställningsförhållande
un imprenditore/un'imprenditrice
een ondernemer
Typ av anställningsförhållande
un lavoratore autonomo
een zelfstandige
Typ av anställningsförhållande
uno/a stagista
een stagair
Typ av anställningsförhållande
un/una volontario/a
een vrijwilliger
Typ av anställningsförhållande
un/a consulente
een consultant
Typ av anställningsförhållande
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ho un contratto _________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tempo pieno
voltijdse
Typ av kontrakt
part-time
deeltijdse
Typ av kontrakt
a tempo determinato
tijdelijke
Typ av kontrakt
a tempo indeterminato
permanente
Typ av kontrakt
stagionale
seizoensgebonden
Typ av kontrakt
Quando viene versato lo stipendio?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Fråga när du får lön
Vorrei chiedere ___________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Fråga om ledighet
il congedo di maternità
moederschapsverlof
Typ av ledighet
il congedo di paternità
vaderschapsverlof
Typ av ledighet
il congedo per malattia
ziekteverlof
Typ av ledighet
dei giorni liberi
vrije dagen
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Fråga om beskattning
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Chi mi farà sapere ____________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
quanto mi verrà rimborsato
hoeveel mijn belastingteruggave is
Deklarationsalternativ
se devo pagare più tasse
of ik meer belastingen schuldig ben
Skatteåterbäringsalternativ