Kinesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
请问我需要工作许可证吗?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual è il salario minimo?
全国最低工资是多少?
Fråga om minimilönen i landet
Sono ____________.
我是___________________ 。
Ange din arbetssituation
impiegato/a
雇佣
Typ av anställningsförhållande
disoccupato/a
待业
Typ av anställningsförhållande
un imprenditore/un'imprenditrice
企业家
Typ av anställningsförhållande
un lavoratore autonomo
自雇者
Typ av anställningsförhållande
uno/a stagista
实习生
Typ av anställningsförhållande
un/una volontario/a
志愿者
Typ av anställningsförhållande
un/a consulente
顾问
Typ av anställningsförhållande
Vorrei registrarmi come libero professionista.
我想要以自由职业者身份登记。
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
你提供哪种类型的工作合同?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ho un contratto _________.
我有一个______________合同。
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tempo pieno
全职
Typ av kontrakt
part-time
兼职
Typ av kontrakt
a tempo determinato
定期合同
Typ av kontrakt
a tempo indeterminato
永久合同
Typ av kontrakt
stagionale
季节性合同
Typ av kontrakt
Quando viene versato lo stipendio?
我什么时候能拿到我的工资?
Fråga när du får lön
Vorrei chiedere ___________.
我想要_________。
Fråga om ledighet
il congedo di maternità
产假
Typ av ledighet
il congedo di paternità
陪产假
Typ av ledighet
il congedo per malattia
病假
Typ av ledighet
dei giorni liberi
请假
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
我想要了解纳税的相关信息。
Fråga om beskattning
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
我想要申报我的收入。
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Chi mi farà sapere ____________ ?
谁会告诉我______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
quanto mi verrà rimborsato
我的税收返还是多少
Deklarationsalternativ
se devo pagare più tasse
我是否要交更多税
Skatteåterbäringsalternativ