Hindi | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual è il salario minimo?
Fråga om minimilönen i landet
Sono ____________.
Ange din arbetssituation
impiegato/a
Typ av anställningsförhållande
disoccupato/a
Typ av anställningsförhållande
un imprenditore/un'imprenditrice
Typ av anställningsförhållande
un lavoratore autonomo
Typ av anställningsförhållande
uno/a stagista
Typ av anställningsförhållande
un/una volontario/a
Typ av anställningsförhållande
un/a consulente
Typ av anställningsförhållande
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ho un contratto _________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tempo pieno
Typ av kontrakt
part-time
Typ av kontrakt
a tempo determinato
Typ av kontrakt
a tempo indeterminato
Typ av kontrakt
stagionale
Typ av kontrakt
Quando viene versato lo stipendio?
Fråga när du får lön
Vorrei chiedere ___________.
Fråga om ledighet
il congedo di maternità
Typ av ledighet
il congedo di paternità
Typ av ledighet
il congedo per malattia
Typ av ledighet
dei giorni liberi
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Fråga om beskattning
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Chi mi farà sapere ____________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
quanto mi verrà rimborsato
Deklarationsalternativ
se devo pagare più tasse
Skatteåterbäringsalternativ