Grekiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual è il salario minimo?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Fråga om minimilönen i landet
Sono ____________.
Είμαι _________________.
Ange din arbetssituation
impiegato/a
μισθωτός
Typ av anställningsförhållande
disoccupato/a
άνεργος
Typ av anställningsförhållande
un imprenditore/un'imprenditrice
επιχειρηματίας
Typ av anställningsförhållande
un lavoratore autonomo
αυτοαπασχολούμενος
Typ av anställningsförhållande
uno/a stagista
ασκούμενος σε πρακτική
Typ av anställningsförhållande
un/una volontario/a
εθελοντής
Typ av anställningsförhållande
un/a consulente
σύμβουλος
Typ av anställningsförhållande
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ho un contratto _________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tempo pieno
πλήρους απασχόλησης
Typ av kontrakt
part-time
μερικής απασχόλησης
Typ av kontrakt
a tempo determinato
ορισμένης διάρκειας
Typ av kontrakt
a tempo indeterminato
μόνιμο
Typ av kontrakt
stagionale
εποχιακός
Typ av kontrakt
Quando viene versato lo stipendio?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Fråga när du får lön
Vorrei chiedere ___________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Fråga om ledighet
il congedo di maternità
άδεια μητρότητας
Typ av ledighet
il congedo di paternità
άδεια πατρότητας
Typ av ledighet
il congedo per malattia
επίδομα ασθενείας
Typ av ledighet
dei giorni liberi
μέρες άδεια
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Fråga om beskattning
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Chi mi farà sapere ____________ ?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
quanto mi verrà rimborsato
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Deklarationsalternativ
se devo pagare più tasse
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Skatteåterbäringsalternativ