Franska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual è il salario minimo?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Fråga om minimilönen i landet
Sono ____________.
Je suis ___________.
Ange din arbetssituation
impiegato/a
employé(e)
Typ av anställningsförhållande
disoccupato/a
au chômage
Typ av anställningsförhållande
un imprenditore/un'imprenditrice
entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
un lavoratore autonomo
travailleur indépendant
Typ av anställningsförhållande
uno/a stagista
stagiaire
Typ av anställningsförhållande
un/una volontario/a
bénévole
Typ av anställningsförhållande
un/a consulente
consultant(e)
Typ av anställningsförhållande
Vorrei registrarmi come libero professionista.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ho un contratto _________.
J'ai un contrat ___________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tempo pieno
à temps plein
Typ av kontrakt
part-time
à temps partiel
Typ av kontrakt
a tempo determinato
en C.D.D.
Typ av kontrakt
a tempo indeterminato
en C.D.I.
Typ av kontrakt
stagionale
saisonnier
Typ av kontrakt
Quando viene versato lo stipendio?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Fråga när du får lön
Vorrei chiedere ___________.
Je voudrais _________.
Fråga om ledighet
il congedo di maternità
un congé maternité
Typ av ledighet
il congedo di paternità
un congé paternité
Typ av ledighet
il congedo per malattia
un congé maladie
Typ av ledighet
dei giorni liberi
des congés
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Fråga om beskattning
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Chi mi farà sapere ____________ ?
Qui me préviendra ________________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
quanto mi verrà rimborsato
du montant qui me sera remboursé
Deklarationsalternativ
se devo pagare più tasse
si je dois payer davantage d'impôts
Skatteåterbäringsalternativ