Finska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Tarvitsenko työluvan?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual è il salario minimo?
Mikä on maan minimipalkka?
Fråga om minimilönen i landet
Sono ____________.
Minä olen ____________.
Ange din arbetssituation
impiegato/a
työllistynyt
Typ av anställningsförhållande
disoccupato/a
työtön
Typ av anställningsförhållande
un imprenditore/un'imprenditrice
yrittäjä
Typ av anställningsförhållande
un lavoratore autonomo
itsenäinen ammatinharjoittaja
Typ av anställningsförhållande
uno/a stagista
työharjoittelija
Typ av anställningsförhållande
un/una volontario/a
vapaaehtoistyöntekijä
Typ av anställningsförhållande
un/a consulente
konsultti
Typ av anställningsförhållande
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ho un contratto _________.
Minulla on ________ sopimus.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tempo pieno
kokopäiväinen
Typ av kontrakt
part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
Typ av kontrakt
a tempo determinato
määräaikainen
Typ av kontrakt
a tempo indeterminato
vakituinen
Typ av kontrakt
stagionale
kausiluonteinen
Typ av kontrakt
Quando viene versato lo stipendio?
Koska minä saan palkkani?
Fråga när du får lön
Vorrei chiedere ___________.
Haluaisin saada _______.
Fråga om ledighet
il congedo di maternità
äitiyslomaa
Typ av ledighet
il congedo di paternità
isyyslomaa
Typ av ledighet
il congedo per malattia
sairaslomaa
Typ av ledighet
dei giorni liberi
lomaa
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Fråga om beskattning
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Chi mi farà sapere ____________ ?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
quanto mi verrà rimborsato
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Deklarationsalternativ
se devo pagare più tasse
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Skatteåterbäringsalternativ