Esperanto | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual è il salario minimo?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Fråga om minimilönen i landet
Sono ____________.
Mi estas ________________.
Ange din arbetssituation
impiegato/a
dungata
Typ av anställningsförhållande
disoccupato/a
senlabora
Typ av anställningsförhållande
un imprenditore/un'imprenditrice
entreprenisto
Typ av anställningsförhållande
un lavoratore autonomo
memdungito
Typ av anställningsförhållande
uno/a stagista
internulo
Typ av anställningsförhållande
un/una volontario/a
volontulo
Typ av anställningsförhållande
un/a consulente
konsilisto
Typ av anställningsförhållande
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ho un contratto _________.
Mi havas____________ kontrakton.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tempo pieno
plentempan
Typ av kontrakt
part-time
parttempan
Typ av kontrakt
a tempo determinato
limigitan
Typ av kontrakt
a tempo indeterminato
permanentan
Typ av kontrakt
stagionale
sezonan
Typ av kontrakt
Quando viene versato lo stipendio?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Fråga när du får lön
Vorrei chiedere ___________.
Mi ŝatus peti _________.
Fråga om ledighet
il congedo di maternità
akuŝferion
Typ av ledighet
il congedo di paternità
akuŝferion (por patro)
Typ av ledighet
il congedo per malattia
malsanan salajron
Typ av ledighet
dei giorni liberi
feritagojn
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Fråga om beskattning
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kiu diros min ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
quanto mi verrà rimborsato
kiom mia repago estas
Deklarationsalternativ
se devo pagare più tasse
se mi ŝuldas pli imposton
Skatteåterbäringsalternativ