Engelska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Am I eligible to work in [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Do I need a social security number before I start working?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Do I need a work permit?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual è il salario minimo?
What is the national minimum wage?
Fråga om minimilönen i landet
Sono ____________.
I am ___________________ .
Ange din arbetssituation
impiegato/a
employed
Typ av anställningsförhållande
disoccupato/a
unemployed
Typ av anställningsförhållande
un imprenditore/un'imprenditrice
an entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
un lavoratore autonomo
self-employed
Typ av anställningsförhållande
uno/a stagista
an intern
Typ av anställningsförhållande
un/una volontario/a
a volunteer
Typ av anställningsförhållande
un/a consulente
a consultant
Typ av anställningsförhållande
Vorrei registrarmi come libero professionista.
I would like to register as a freelance professional.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
What type of employment contract do you have?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ho un contratto _________.
I have a ______________ contract.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tempo pieno
full-time
Typ av kontrakt
part-time
part-time
Typ av kontrakt
a tempo determinato
fixed-term
Typ av kontrakt
a tempo indeterminato
permanent
Typ av kontrakt
stagionale
seasonal
Typ av kontrakt
Quando viene versato lo stipendio?
When do I get my paycheck?
Fråga när du får lön
Vorrei chiedere ___________.
I would like to ask for _________.
Fråga om ledighet
il congedo di maternità
maternity leave
Typ av ledighet
il congedo di paternità
paternity leave
Typ av ledighet
il congedo per malattia
sick leave
Typ av ledighet
dei giorni liberi
days off
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
I would like to have some information on taxation.
Fråga om beskattning
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
I would like to report my earnings.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
When is the deadline to send my tax return?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Chi mi farà sapere ____________ ?
Who will let me know ______________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
quanto mi verrà rimborsato
how much my refund is
Deklarationsalternativ
se devo pagare più tasse
if I owe more tax
Skatteåterbäringsalternativ