Danska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Må jeg arbejde i [land]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual è il salario minimo?
Hvad er landets mindsteløn?
Fråga om minimilönen i landet
Sono ____________.
Jeg er ___________________ .
Ange din arbetssituation
impiegato/a
ansat
Typ av anställningsförhållande
disoccupato/a
arbejdsløs
Typ av anställningsförhållande
un imprenditore/un'imprenditrice
iværksætter
Typ av anställningsförhållande
un lavoratore autonomo
selvstændig
Typ av anställningsförhållande
uno/a stagista
praktikant
Typ av anställningsförhållande
un/una volontario/a
frivillig
Typ av anställningsförhållande
un/a consulente
konsulent
Typ av anställningsförhållande
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ho un contratto _________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tempo pieno
fuldtids-
Typ av kontrakt
part-time
deltids-
Typ av kontrakt
a tempo determinato
tidsbegrænset
Typ av kontrakt
a tempo indeterminato
tidsubegrænset
Typ av kontrakt
stagionale
sæsonbegrænset
Typ av kontrakt
Quando viene versato lo stipendio?
Hvornår får jeg løn?
Fråga när du får lön
Vorrei chiedere ___________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Fråga om ledighet
il congedo di maternità
barsel
Typ av ledighet
il congedo di paternità
fædreorlov
Typ av ledighet
il congedo per malattia
sygeorlov
Typ av ledighet
dei giorni liberi
feriedage
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Fråga om beskattning
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Chi mi farà sapere ____________ ?
Hvem vil informere mig om ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
quanto mi verrà rimborsato
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Deklarationsalternativ
se devo pagare più tasse
at jeg skylder mere i skat
Skatteåterbäringsalternativ