Arabiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل؟
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
هل أنا بحاجة لإذن للعمل
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual è il salario minimo?
ما هو الأجر الأدنى في تلك البلاد؟
Fråga om minimilönen i landet
Sono ____________.
أنا________________.
Ange din arbetssituation
impiegato/a
موظف
Typ av anställningsförhållande
disoccupato/a
غير موظف
Typ av anställningsförhållande
un imprenditore/un'imprenditrice
رائد أعمال
Typ av anställningsförhållande
un lavoratore autonomo
أعمل بمفردي
Typ av anställningsförhållande
uno/a stagista
متدرب
Typ av anställningsförhållande
un/una volontario/a
متطوع
Typ av anställningsförhållande
un/a consulente
مستشار
Typ av anställningsförhållande
Vorrei registrarmi come libero professionista.
أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
ما هو نوع عقد العمل لديكم؟
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ho un contratto _________.
إنني أعمل بموجب عقد____________________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tempo pieno
دوام كامل
Typ av kontrakt
part-time
دوام جزئي
Typ av kontrakt
a tempo determinato
لمدة محدودة
Typ av kontrakt
a tempo indeterminato
دائم
Typ av kontrakt
stagionale
موسمي
Typ av kontrakt
Quando viene versato lo stipendio?
متى سأحصل على شيك الراتب؟
Fråga när du får lön
Vorrei chiedere ___________.
أرغب في طلب _______________.
Fråga om ledighet
il congedo di maternità
إجازة امومة
Typ av ledighet
il congedo di paternità
إجازة أبوة
Typ av ledighet
il congedo per malattia
إجازة مرضية
Typ av ledighet
dei giorni liberi
أيام عطلة
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.
Fråga om beskattning
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
أود الإعلام عن مكتسباتي
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات الضرائب
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
متى الموعد النهائي لإرسال عائدات الضرائب؟
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب في الوقت المحدد؟
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Chi mi farà sapere ____________ ?
من سيعلمني______________________؟
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
quanto mi verrà rimborsato
كم مبلغ الإعادة
Deklarationsalternativ
se devo pagare più tasse
إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
Skatteåterbäringsalternativ