Tyska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Kann ich in [Land] arbeiten?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Fråga om minimilönen i landet
Είμαι _________________.
Ich bin _________________.
Ange din arbetssituation
μισθωτός
im Beruf
Typ av anställningsförhållande
άνεργος
arbeitslos
Typ av anställningsförhållande
επιχειρηματίας
Unternehmer
Typ av anställningsförhållande
αυτοαπασχολούμενος
freischaffend
Typ av anställningsförhållande
ασκούμενος σε πρακτική
Praktikant
Typ av anställningsförhållande
εθελοντής
Ehrenamtlicher
Typ av anställningsförhållande
σύμβουλος
Berater
Typ av anställningsförhållande
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Ange vilken typ av kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
Vollzeit-
Typ av kontrakt
μερικής απασχόλησης
Teilzeit-
Typ av kontrakt
ορισμένης διάρκειας
befristeten
Typ av kontrakt
μόνιμο
unbefristeten
Typ av kontrakt
εποχιακός
saisonal befristeten
Typ av kontrakt
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Fråga när du får lön
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Fråga om ledighet
άδεια μητρότητας
Mutterschaftszeit
Typ av ledighet
άδεια πατρότητας
Vaterschaftsurlaub
Typ av ledighet
επίδομα ασθενείας
Krankenzeit
Typ av ledighet
μέρες άδεια
Urlaubstage
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Fråga om beskattning
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Wer informiert mich über____________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
die Höhe der Rückzahlung
Deklarationsalternativ
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
eventuell fällige Nachzahlungen
Skatteåterbäringsalternativ