Tjeckiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Mohu legálně pracovat v [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Potřebuji pracovní povolení?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Jaká je národní minimální mzda?
Fråga om minimilönen i landet
Είμαι _________________.
Já jsem ___________________ .
Ange din arbetssituation
μισθωτός
zaměstnaný
Typ av anställningsförhållande
άνεργος
nezaměstnaný
Typ av anställningsförhållande
επιχειρηματίας
podnikatel
Typ av anställningsförhållande
αυτοαπασχολούμενος
osoba samostatně výdělečně činná
Typ av anställningsförhållande
ασκούμενος σε πρακτική
stážista
Typ av anställningsförhållande
εθελοντής
dobrovolník
Typ av anställningsförhållande
σύμβουλος
poradce
Typ av anställningsförhållande
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Mám ______________ smlouvu.
Ange vilken typ av kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
na plný úvazek
Typ av kontrakt
μερικής απασχόλησης
na poloviční úvazek
Typ av kontrakt
ορισμένης διάρκειας
na dobu určitou
Typ av kontrakt
μόνιμο
trvalá pozice
Typ av kontrakt
εποχιακός
sezonní práce
Typ av kontrakt
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Kde budu dostávat výplatu?
Fråga när du får lön
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Fråga om ledighet
άδεια μητρότητας
mateřská dovolená
Typ av ledighet
άδεια πατρότητας
otcovská dovolená
Typ av ledighet
επίδομα ασθενείας
nemocenská
Typ av ledighet
μέρες άδεια
volný den
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Fråga om beskattning
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Kdo mi dá vědět ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
výše kolik dostanu zpátky
Deklarationsalternativ
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
jestliže musím zaplatit více daní
Skatteåterbäringsalternativ