Thailändska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Fråga om minimilönen i landet
Είμαι _________________.
ฉันเป็น ___________________
Ange din arbetssituation
μισθωτός
ผู้มีงานทำ
Typ av anställningsförhållande
άνεργος
ผู้ว่างงาน
Typ av anställningsförhållande
επιχειρηματίας
ผู้ประกอบการ
Typ av anställningsförhållande
αυτοαπασχολούμενος
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Typ av anställningsförhållande
ασκούμενος σε πρακτική
เด็กฝึกงาน
Typ av anställningsförhållande
εθελοντής
อาสาสมัคร
Typ av anställningsförhållande
σύμβουλος
ที่ปรึกษา
Typ av anställningsförhållande
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ange vilken typ av kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
เต็มเวลา
Typ av kontrakt
μερικής απασχόλησης
นอกเวลา
Typ av kontrakt
ορισμένης διάρκειας
มีกำหนดเวลา
Typ av kontrakt
μόνιμο
พนักงานประจำ
Typ av kontrakt
εποχιακός
ตามช่วงเวลา
Typ av kontrakt
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Fråga när du får lön
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Fråga om ledighet
άδεια μητρότητας
การลาคลอด
Typ av ledighet
άδεια πατρότητας
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Typ av ledighet
επίδομα ασθενείας
การลาป่วย
Typ av ledighet
μέρες άδεια
การหยุดงานเอง
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Fråga om beskattning
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Deklarationsalternativ
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Skatteåterbäringsalternativ