Svenska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Får jag lov att arbeta i [land]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Vad är minimilönen?
Fråga om minimilönen i landet
Είμαι _________________.
Jag är ______________.
Ange din arbetssituation
μισθωτός
anställd
Typ av anställningsförhållande
άνεργος
arbetslös
Typ av anställningsförhållande
επιχειρηματίας
entreprenör
Typ av anställningsförhållande
αυτοαπασχολούμενος
egenföretagare
Typ av anställningsförhållande
ασκούμενος σε πρακτική
praktikant
Typ av anställningsförhållande
εθελοντής
voluntärarbetare
Typ av anställningsförhållande
σύμβουλος
konsultant
Typ av anställningsförhållande
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Jag har ett _________ kontrakt.
Ange vilken typ av kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
fulltid
Typ av kontrakt
μερικής απασχόλησης
deltid
Typ av kontrakt
ορισμένης διάρκειας
visstids
Typ av kontrakt
μόνιμο
permanent anställd
Typ av kontrakt
εποχιακός
säsongsanställd
Typ av kontrakt
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
När får jag lön?
Fråga när du får lön
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Fråga om ledighet
άδεια μητρότητας
mammaledigt
Typ av ledighet
άδεια πατρότητας
pappaledigt
Typ av ledighet
επίδομα ασθενείας
sjuklön
Typ av ledighet
μέρες άδεια
semester
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Fråga om beskattning
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Jag vill rapportera min inkomst.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Vem informerar mig om _______?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hur mycket min skatteåterbäring är
Deklarationsalternativ
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
huruvida jag ska betala mer skatt
Skatteåterbäringsalternativ