Spanska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
¿Puedo trabajar en (país)?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
¿Necesito permiso de trabajo?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Fråga om minimilönen i landet
Είμαι _________________.
Soy ____________________.
Ange din arbetssituation
μισθωτός
asalariado
Typ av anställningsförhållande
άνεργος
desempleado
Typ av anställningsförhållande
επιχειρηματίας
empresario
Typ av anställningsförhållande
αυτοαπασχολούμενος
autónomo
Typ av anställningsförhållande
ασκούμενος σε πρακτική
trabajador en prácticas
Typ av anställningsförhållande
εθελοντής
voluntario
Typ av anställningsförhållande
σύμβουλος
asesor
Typ av anställningsförhållande
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Tengo un contrato ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
a tiempo completo
Typ av kontrakt
μερικής απασχόλησης
a tiempo parcial
Typ av kontrakt
ορισμένης διάρκειας
de duración determinada
Typ av kontrakt
μόνιμο
indefinido
Typ av kontrakt
εποχιακός
de temporada
Typ av kontrakt
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
¿Cuándo se cobra?
Fråga när du får lön
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Fråga om ledighet
άδεια μητρότητας
la baja por maternidad
Typ av ledighet
άδεια πατρότητας
la baja por paternidad
Typ av ledighet
επίδομα ασθενείας
la baja por enfermedad
Typ av ledighet
μέρες άδεια
días libres
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Fråga om beskattning
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
¿Cómo me informarán de _______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
¿Cuánto me sale a devolver?
Deklarationsalternativ
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
¿Cuánto me sale a pagar?
Skatteåterbäringsalternativ