Ryska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Я могу работать в [страна]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Мне нужно разрешение на работу?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Какова государственная минимальная зарплата?
Fråga om minimilönen i landet
Είμαι _________________.
Я___________________.
Ange din arbetssituation
μισθωτός
имеющий работу
Typ av anställningsförhållande
άνεργος
безработный
Typ av anställningsförhållande
επιχειρηματίας
предприниматель
Typ av anställningsförhållande
αυτοαπασχολούμενος
частный предприниматель
Typ av anställningsförhållande
ασκούμενος σε πρακτική
практикант
Typ av anställningsförhållande
εθελοντής
волонтер
Typ av anställningsförhållande
σύμβουλος
советник
Typ av anställningsförhållande
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Каков тип вашего рабочего контракта?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
У меня______________контракт.
Ange vilken typ av kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
полная занятость
Typ av kontrakt
μερικής απασχόλησης
неполная занятость
Typ av kontrakt
ορισμένης διάρκειας
фиксированный
Typ av kontrakt
μόνιμο
долговременный
Typ av kontrakt
εποχιακός
сезонный
Typ av kontrakt
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Когда я получу зарплату?
Fråga när du får lön
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Fråga om ledighet
άδεια μητρότητας
декретный отпуск
Typ av ledighet
άδεια πατρότητας
отпуск по причине отцовства
Typ av ledighet
επίδομα ασθενείας
больничные выплаты
Typ av ledighet
μέρες άδεια
выходные дни
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Fråga om beskattning
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Кто сообщит мне_______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
какова сумма моего возврата
Deklarationsalternativ
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Долж(ен/на) ли я платить больше
Skatteåterbäringsalternativ