Portugisiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Posso trabalhar em [país]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Preciso de uma autorização de trabalho?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Qual é o salário mínimo nacional?
Fråga om minimilönen i landet
Είμαι _________________.
Sou ___________________ .
Ange din arbetssituation
μισθωτός
empregado(a)
Typ av anställningsförhållande
άνεργος
desempregado(a)
Typ av anställningsförhållande
επιχειρηματίας
empreendedor(a)
Typ av anställningsförhållande
αυτοαπασχολούμενος
autônomo(a)
Typ av anställningsförhållande
ασκούμενος σε πρακτική
estagiário(a)
Typ av anställningsförhållande
εθελοντής
voluntário(a)
Typ av anställningsförhållande
σύμβουλος
consultor(a)
Typ av anställningsförhållande
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Eu tenho um contrato de ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
tempo integral
Typ av kontrakt
μερικής απασχόλησης
meio período
Typ av kontrakt
ορισμένης διάρκειας
a termo
Typ av kontrakt
μόνιμο
permanente
Typ av kontrakt
εποχιακός
sazonal
Typ av kontrakt
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quando recebo meu pagamento?
Fråga när du får lön
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Gostaria de pedir _________.
Fråga om ledighet
άδεια μητρότητας
licença maternidade
Typ av ledighet
άδεια πατρότητας
licença paternidade
Typ av ledighet
επίδομα ασθενείας
auxílio-doença
Typ av ledighet
μέρες άδεια
dias de folga
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Fråga om beskattning
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
qual é o valor da restituição
Deklarationsalternativ
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
se há contribuições pendentes
Skatteåterbäringsalternativ