Nederländska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Kan ik in [land] werken?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Heb ik een werkvergunning nodig?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Wat is het nationale minimumloon?
Fråga om minimilönen i landet
Είμαι _________________.
Ik ben ___________________ .
Ange din arbetssituation
μισθωτός
werkende
Typ av anställningsförhållande
άνεργος
werkloos
Typ av anställningsförhållande
επιχειρηματίας
een ondernemer
Typ av anställningsförhållande
αυτοαπασχολούμενος
een zelfstandige
Typ av anställningsförhållande
ασκούμενος σε πρακτική
een stagair
Typ av anställningsförhållande
εθελοντής
een vrijwilliger
Typ av anställningsförhållande
σύμβουλος
een consultant
Typ av anställningsförhållande
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ange vilken typ av kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
voltijdse
Typ av kontrakt
μερικής απασχόλησης
deeltijdse
Typ av kontrakt
ορισμένης διάρκειας
tijdelijke
Typ av kontrakt
μόνιμο
permanente
Typ av kontrakt
εποχιακός
seizoensgebonden
Typ av kontrakt
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Fråga när du får lön
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Fråga om ledighet
άδεια μητρότητας
moederschapsverlof
Typ av ledighet
άδεια πατρότητας
vaderschapsverlof
Typ av ledighet
επίδομα ασθενείας
ziekteverlof
Typ av ledighet
μέρες άδεια
vrije dagen
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Fråga om beskattning
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Wie informeert mij over ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hoeveel mijn belastingteruggave is
Deklarationsalternativ
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
of ik meer belastingen schuldig ben
Skatteåterbäringsalternativ