Koreanska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Fråga om minimilönen i landet
Είμαι _________________.
Ange din arbetssituation
μισθωτός
Typ av anställningsförhållande
άνεργος
Typ av anställningsförhållande
επιχειρηματίας
Typ av anställningsförhållande
αυτοαπασχολούμενος
Typ av anställningsförhållande
ασκούμενος σε πρακτική
Typ av anställningsförhållande
εθελοντής
Typ av anställningsförhållande
σύμβουλος
Typ av anställningsförhållande
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ange vilken typ av kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
Typ av kontrakt
μερικής απασχόλησης
Typ av kontrakt
ορισμένης διάρκειας
Typ av kontrakt
μόνιμο
Typ av kontrakt
εποχιακός
Typ av kontrakt
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Fråga när du får lön
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Fråga om ledighet
άδεια μητρότητας
Typ av ledighet
άδεια πατρότητας
Typ av ledighet
επίδομα ασθενείας
Typ av ledighet
μέρες άδεια
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Fråga om beskattning
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Deklarationsalternativ
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Skatteåterbäringsalternativ