Kinesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
请问我可以在【国家】工作吗?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
请问我需要工作许可证吗?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
全国最低工资是多少?
Fråga om minimilönen i landet
Είμαι _________________.
我是___________________ 。
Ange din arbetssituation
μισθωτός
雇佣
Typ av anställningsförhållande
άνεργος
待业
Typ av anställningsförhållande
επιχειρηματίας
企业家
Typ av anställningsförhållande
αυτοαπασχολούμενος
自雇者
Typ av anställningsförhållande
ασκούμενος σε πρακτική
实习生
Typ av anställningsförhållande
εθελοντής
志愿者
Typ av anställningsförhållande
σύμβουλος
顾问
Typ av anställningsförhållande
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
我想要以自由职业者身份登记。
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
你提供哪种类型的工作合同?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
我有一个______________合同。
Ange vilken typ av kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
全职
Typ av kontrakt
μερικής απασχόλησης
兼职
Typ av kontrakt
ορισμένης διάρκειας
定期合同
Typ av kontrakt
μόνιμο
永久合同
Typ av kontrakt
εποχιακός
季节性合同
Typ av kontrakt
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
我什么时候能拿到我的工资?
Fråga när du får lön
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
我想要_________。
Fråga om ledighet
άδεια μητρότητας
产假
Typ av ledighet
άδεια πατρότητας
陪产假
Typ av ledighet
επίδομα ασθενείας
病假
Typ av ledighet
μέρες άδεια
请假
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
我想要了解纳税的相关信息。
Fråga om beskattning
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
我想要申报我的收入。
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
谁会告诉我______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
我的税收返还是多少
Deklarationsalternativ
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
我是否要交更多税
Skatteåterbäringsalternativ