Italienska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Qual è il salario minimo?
Fråga om minimilönen i landet
Είμαι _________________.
Sono ____________.
Ange din arbetssituation
μισθωτός
impiegato/a
Typ av anställningsförhållande
άνεργος
disoccupato/a
Typ av anställningsförhållande
επιχειρηματίας
un imprenditore/un'imprenditrice
Typ av anställningsförhållande
αυτοαπασχολούμενος
un lavoratore autonomo
Typ av anställningsförhållande
ασκούμενος σε πρακτική
uno/a stagista
Typ av anställningsförhållande
εθελοντής
un/una volontario/a
Typ av anställningsförhållande
σύμβουλος
un/a consulente
Typ av anställningsförhållande
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ho un contratto _________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
a tempo pieno
Typ av kontrakt
μερικής απασχόλησης
part-time
Typ av kontrakt
ορισμένης διάρκειας
a tempo determinato
Typ av kontrakt
μόνιμο
a tempo indeterminato
Typ av kontrakt
εποχιακός
stagionale
Typ av kontrakt
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quando viene versato lo stipendio?
Fråga när du får lön
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Vorrei chiedere ___________.
Fråga om ledighet
άδεια μητρότητας
il congedo di maternità
Typ av ledighet
άδεια πατρότητας
il congedo di paternità
Typ av ledighet
επίδομα ασθενείας
il congedo per malattia
Typ av ledighet
μέρες άδεια
dei giorni liberi
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Fråga om beskattning
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Chi mi farà sapere ____________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
quanto mi verrà rimborsato
Deklarationsalternativ
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
se devo pagare più tasse
Skatteåterbäringsalternativ