Franska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Fråga om minimilönen i landet
Είμαι _________________.
Je suis ___________.
Ange din arbetssituation
μισθωτός
employé(e)
Typ av anställningsförhållande
άνεργος
au chômage
Typ av anställningsförhållande
επιχειρηματίας
entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
αυτοαπασχολούμενος
travailleur indépendant
Typ av anställningsförhållande
ασκούμενος σε πρακτική
stagiaire
Typ av anställningsförhållande
εθελοντής
bénévole
Typ av anställningsförhållande
σύμβουλος
consultant(e)
Typ av anställningsförhållande
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
J'ai un contrat ___________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
à temps plein
Typ av kontrakt
μερικής απασχόλησης
à temps partiel
Typ av kontrakt
ορισμένης διάρκειας
en C.D.D.
Typ av kontrakt
μόνιμο
en C.D.I.
Typ av kontrakt
εποχιακός
saisonnier
Typ av kontrakt
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Fråga när du får lön
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Je voudrais _________.
Fråga om ledighet
άδεια μητρότητας
un congé maternité
Typ av ledighet
άδεια πατρότητας
un congé paternité
Typ av ledighet
επίδομα ασθενείας
un congé maladie
Typ av ledighet
μέρες άδεια
des congés
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Fråga om beskattning
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Qui me préviendra ________________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
du montant qui me sera remboursé
Deklarationsalternativ
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
si je dois payer davantage d'impôts
Skatteåterbäringsalternativ