Finska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Tarvitsenko työluvan?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Mikä on maan minimipalkka?
Fråga om minimilönen i landet
Είμαι _________________.
Minä olen ____________.
Ange din arbetssituation
μισθωτός
työllistynyt
Typ av anställningsförhållande
άνεργος
työtön
Typ av anställningsförhållande
επιχειρηματίας
yrittäjä
Typ av anställningsförhållande
αυτοαπασχολούμενος
itsenäinen ammatinharjoittaja
Typ av anställningsförhållande
ασκούμενος σε πρακτική
työharjoittelija
Typ av anställningsförhållande
εθελοντής
vapaaehtoistyöntekijä
Typ av anställningsförhållande
σύμβουλος
konsultti
Typ av anställningsförhållande
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Minulla on ________ sopimus.
Ange vilken typ av kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
kokopäiväinen
Typ av kontrakt
μερικής απασχόλησης
osa-aikaiseen ohjelmaan
Typ av kontrakt
ορισμένης διάρκειας
määräaikainen
Typ av kontrakt
μόνιμο
vakituinen
Typ av kontrakt
εποχιακός
kausiluonteinen
Typ av kontrakt
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Koska minä saan palkkani?
Fråga när du får lön
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Haluaisin saada _______.
Fråga om ledighet
άδεια μητρότητας
äitiyslomaa
Typ av ledighet
άδεια πατρότητας
isyyslomaa
Typ av ledighet
επίδομα ασθενείας
sairaslomaa
Typ av ledighet
μέρες άδεια
lomaa
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Fråga om beskattning
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Deklarationsalternativ
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Skatteåterbäringsalternativ