Esperanto | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Fråga om minimilönen i landet
Είμαι _________________.
Mi estas ________________.
Ange din arbetssituation
μισθωτός
dungata
Typ av anställningsförhållande
άνεργος
senlabora
Typ av anställningsförhållande
επιχειρηματίας
entreprenisto
Typ av anställningsförhållande
αυτοαπασχολούμενος
memdungito
Typ av anställningsförhållande
ασκούμενος σε πρακτική
internulo
Typ av anställningsförhållande
εθελοντής
volontulo
Typ av anställningsförhållande
σύμβουλος
konsilisto
Typ av anställningsförhållande
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Mi havas____________ kontrakton.
Ange vilken typ av kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
plentempan
Typ av kontrakt
μερικής απασχόλησης
parttempan
Typ av kontrakt
ορισμένης διάρκειας
limigitan
Typ av kontrakt
μόνιμο
permanentan
Typ av kontrakt
εποχιακός
sezonan
Typ av kontrakt
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Kiam mi ricevas mian salajron?
Fråga när du får lön
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Mi ŝatus peti _________.
Fråga om ledighet
άδεια μητρότητας
akuŝferion
Typ av ledighet
άδεια πατρότητας
akuŝferion (por patro)
Typ av ledighet
επίδομα ασθενείας
malsanan salajron
Typ av ledighet
μέρες άδεια
feritagojn
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Fråga om beskattning
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Kiu diros min ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
kiom mia repago estas
Deklarationsalternativ
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
se mi ŝuldas pli imposton
Skatteåterbäringsalternativ