Engelska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Am I eligible to work in [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Do I need a social security number before I start working?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Do I need a work permit?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
What is the national minimum wage?
Fråga om minimilönen i landet
Είμαι _________________.
I am ___________________ .
Ange din arbetssituation
μισθωτός
employed
Typ av anställningsförhållande
άνεργος
unemployed
Typ av anställningsförhållande
επιχειρηματίας
an entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
αυτοαπασχολούμενος
self-employed
Typ av anställningsförhållande
ασκούμενος σε πρακτική
an intern
Typ av anställningsförhållande
εθελοντής
a volunteer
Typ av anställningsförhållande
σύμβουλος
a consultant
Typ av anställningsförhållande
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
I would like to register as a freelance professional.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
What type of employment contract do you have?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
I have a ______________ contract.
Ange vilken typ av kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
full-time
Typ av kontrakt
μερικής απασχόλησης
part-time
Typ av kontrakt
ορισμένης διάρκειας
fixed-term
Typ av kontrakt
μόνιμο
permanent
Typ av kontrakt
εποχιακός
seasonal
Typ av kontrakt
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
When do I get my paycheck?
Fråga när du får lön
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
I would like to ask for _________.
Fråga om ledighet
άδεια μητρότητας
maternity leave
Typ av ledighet
άδεια πατρότητας
paternity leave
Typ av ledighet
επίδομα ασθενείας
sick leave
Typ av ledighet
μέρες άδεια
days off
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
I would like to have some information on taxation.
Fråga om beskattning
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
I would like to report my earnings.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
When is the deadline to send my tax return?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Who will let me know ______________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
how much my refund is
Deklarationsalternativ
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
if I owe more tax
Skatteåterbäringsalternativ