Tjeckiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Potřebuji pracovní povolení?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Jaká je národní minimální mzda?
Fråga om minimilönen i landet
Je suis ___________.
Já jsem ___________________ .
Ange din arbetssituation
employé(e)
zaměstnaný
Typ av anställningsförhållande
au chômage
nezaměstnaný
Typ av anställningsförhållande
entrepreneur
podnikatel
Typ av anställningsförhållande
travailleur indépendant
osoba samostatně výdělečně činná
Typ av anställningsförhållande
stagiaire
stážista
Typ av anställningsförhållande
bénévole
dobrovolník
Typ av anställningsförhållande
consultant(e)
poradce
Typ av anställningsförhållande
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
J'ai un contrat ___________.
Mám ______________ smlouvu.
Ange vilken typ av kontrakt du har
à temps plein
na plný úvazek
Typ av kontrakt
à temps partiel
na poloviční úvazek
Typ av kontrakt
en C.D.D.
na dobu určitou
Typ av kontrakt
en C.D.I.
trvalá pozice
Typ av kontrakt
saisonnier
sezonní práce
Typ av kontrakt
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Kde budu dostávat výplatu?
Fråga när du får lön
Je voudrais _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Fråga om ledighet
un congé maternité
mateřská dovolená
Typ av ledighet
un congé paternité
otcovská dovolená
Typ av ledighet
un congé maladie
nemocenská
Typ av ledighet
des congés
volný den
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Fråga om beskattning
Je voudrais déclarer mes revenus.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Qui me préviendra ________________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
du montant qui me sera remboursé
výše kolik dostanu zpátky
Deklarationsalternativ
si je dois payer davantage d'impôts
jestliže musím zaplatit více daní
Skatteåterbäringsalternativ